Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 01 2014

Doops
Pani Dyrektor szkoły wezwała rodziców Jasia:
- Państwa syn notorycznie ściąga na wszystkich klasówkach.
- Tak, bo on cierpi na zespół Torrenta.
Reposted fromtfu tfu viamisspandora misspandora
Doops
Odpierwiastkuj się ode mnie ty ilorazie nieparzysty bo jak cię zlogarytmuje to ci zbiór zębów wyjdzie poza nawias
— internet
Doops

Dowody na to, że szkoła jest filmem:

Szkoła – Nonsensopedia, polska encyklopedia humoru
Reposted frompsychob psychob viaPoland Poland
Doops
Reposted fromanks anks viaPoland Poland
Doops
Doops
9016 9898
A Ty!
[tutaj Wuj Sam wskazuje na Ciebie palcem]
Na jakie koncerty chadzasz?
Reposted fromhaber haber viaPoland Poland
Doops
POLAND!
Reposted fromSnusmumriken Snusmumriken viaPoland Poland
Doops
Reposted fromheroine88 heroine88 viaPoland Poland
Doops
Reposted fromheroine88 heroine88 viaPoland Poland
Doops
Reposted fromjointhedarkside jointhedarkside viaPoland Poland
Doops
9555 ebb3 500
s3e3
Reposted fromkartoNik kartoNik viaPoland Poland
Doops
Play fullscreen
Ciechowski klasycznie
Reposted fromsmutazos smutazos viaPoland Poland
Doops
Reposted frominsanedreamer insanedreamer
Doops
Reposted frominsanedreamer insanedreamer
Doops

topsgotdabooty:

improved dancing skills they said

block b everyone

Reposted fromaonorinjin aonorinjin viainsanedreamer insanedreamer
Doops

Po­wiedz mi, że się boisz, uwierzę, że jesteś.

— Wojaczek
Doops
6590 6ed0
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viainsanedreamer insanedreamer
Doops
Ernest Hemingway powiedział, że świat jest piękny i warto o niego walczyć. Zgadzam się z tą drugą częścią.
— William Somerset, "Siedem"
Reposted fromumorusana umorusana viainsanedreamer insanedreamer
Doops
7622 105b
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl